Kysymyksiä ja vastauksia:

Mistä tiedän soveltuuko valmennus minulle?

Valmennus sopii jokaiselle, joka on halukas lisäämään hyvinvointiaan, kasvattamaan tyytyväisyyttä elämään ja muuttamaan elämäänsä myönteiseen suuntaan. Todennäköisesti myös sinä, monien muiden tavoin, hyödyt monin eri tavoin valmennuksesta: saat oivalluksia ja lisää vaihtoehtoja, voimaannut, saat vahvuutesi käyttöön ja pääset lähemmäksi henkilökohtaisia unelmiasi. HEHKU hyvinvoinnin valmennuksiin voi aina tutustua ennen päätöksen tekoa. Tutustumiskerta 45min on vain 45€. Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää.

Minkälaisessa elämäntilanteessa voin hyötyä valmennuksesta?

Onko sinulla haaveita, jotka haluat saavuttaa, mutta keinot puuttuvat? Tai onko suunnitelmia niin paljon, ettet tiedä mistä lähteä liikkeelle? Ehkä et ole vielä varma mihin suuntaan haluat seuraavaksi edetä elämässäsi. Tai kenties kaipaat enemmän iloa ja onnellisuutta elämääsi. Mm. näissä tilanteissa ratkaisukeskeinen valmennus auttaa sinua eteenpäin ja elämänsuuntasi alkaa kirkastua. Valmentaja auttaa sinua selkeyttämään tavoitteitasi, tukee ja motivoi sinua myönteisessä muutosprosessissa sekä ohjaa eteenpäin kohti sinun unelmiasi ja tavoitteitasi. Sinulla ei siis tarvitse olla ongelmaa hyötyäksesi valmennuksesta. Itseään voi ja kannattaa aina kehittää. Hienoa, jos koet elämäntilanteesi jo nyt hyväksi! Valmennuksen avulla voimme saavuttaa vieläkin tyydyttävämmän tilanteen, jolloin tasapaino elämän eri osa-alueiden välillä on juuri sinulle sopivassa balanssissa ja elämäsi näyttää ja tuntuu aidosti sinulta.  

Onko valmennus terapiaa?

Ei ole. Valmennus on ensisijaisesti tulevaisuuteen katsovaa. Emme keskity menneiden asioiden läpikäymiseen, vaan valmennuksessa kiintopiste on nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Valmentaja auttaa valmennettavaa tiedostamaan tilannettaan, omia voimavarojaan ja tavoitteitaan. Vastaukset ja tavoitteisiin tarvittavat vahvuudet löytyvät ihmisestä itsestään. Dialogisuuden ja muutosprosessin myötä syntyy oivalluksia ja uusia mahdollisuuksia alkaa avautua. Valmentaja tukee asiakasta pääsemään omiin päämääriinsä ja siten vahvistaa hyvää asiakkaan elämässä. Valmennus ei siis ole terapiaa, mutta se voi silti olla hoidollista, voimauttavaa ja eheyttävää.

Mitä ratkaisukeskeisyydellä tarkoitetaan?

Ratkaisukeskeisyys tulee sanoista Solution Focused, fokuksena ratkaisu. Ratkaisukeskeinen ajattelu- ja työtapa on maanläheinen ja myönteinen tapa kohdata asioita. Katse on tulevaisuudessa ja itselle mielekkäiden päämäärien saavuttamisessa. Kyse on ennen kaikkea voimavarakeskeisestä lähestymistavasta, jossa korostuu toiveikkuus, yksilön vahvuudet ja voimavarat sekä vastuu omasta hyvinvoinnista huolehtimisesta. Ratkaisukeskeinen valmennus on muutosprosessi, jossa keskitytään edistykseen, asiakkaalle merkityksellisten tavoitteiden saavuttamiseen. Avainsanoja ovat esimerkiksi into, motivaatio, vahvuudet, edistyminen ja onnistuminen.

Valmennuksessa hyödynnetään myös NLP-metodeja. Mikä on NLP?

NLP on malli siitä, miten aivoimme toimivat. Se on uteliaisuutta selvittää oman mielen rakenteita. Rakenteita muuttamalla voimme saavuttaa tuloksia, jotka tuntuivat ennen mahdottomilta. NLP-metodeja käytetään valmennuksessa tietoisuuden kasvattamisen välineenä esim. voimaannuttavien ja oivalluttavien mielikuvaharjoitusten avulla. NLP tulee sanoista Neuro (aivot, mieli ajatukset), Lingvistic (kieli, puhe, merkitykset) ja Programming (toiminta, rakenteet). Se on hyvin käytännönläheinen ja kokemuksellinen tapa lähestyä asioita. Perusajatuksena on, että voimme koko ajan oppia uutta ja kehittyä lisää. NLP tarjoaa tähän käytännöllisiä ja erittäin hyväksi todettuja välineitä.

"Your attitude is how you choose to think about things.

It involves how you choose to think about yourself, how you choose to think about other people,

and how you choose to think about your world."

- Richard Bandler (NLP:n kehittäjä, USA)

Kuinka usein valmennustapaamiset ovat?

Ensimmäiset valmennustapaamiset voivat olla esim. noin joka toinen viikko ja jatkossa harvemmin. Tapaamisten tiheydestä ja asiakkuuden kestosta sovimme aina yksilökohtaisesti tilanteen mukaan.

Tehoaako valmennus?

Kyllä. Hehkun valmennuksesta on runsaasti positiivisia asiakaskokemuksia. Valmennettavat ovat kuvanneet prosessia hyödyllisenä mahdollisuutena pysähtyä oman elämäntilanteen äärelle, antaa aikaa itselleen ja selkeyttää omia ajatuksia, tavoitteita ja tunteita. Valmennettavat omat löytäneet omaa sisäistä ääntään, saaneet uudenlaista kepeyttä ja iloa elämäänsä ja rohkeutta viedä omia, itselle merkityksellisiä asioita eteenpäin. Valmennettavat ovat kokeneet saaneensa uusia oivalluksia ja vaihtoehtoisia tapoja suhtautua asioihin. Myös kyky elää vahvemmin läsnä nykyhetkessä on valmennusprosessissa mukana olleilla kasvanut.

 "Neurotieteistä saatavat tutkimustulokset vahvistavat myös jo aiempaa kokemusperäistä tietoa - coaching saa aikaan todellisia muutoksia ihmisen ajattelutavoissa ja sitä kautta myös toiminnassa. Jo pitkään on tiedetty, että coaching vaikuttaa vahvasti yksilöihin. Lähes poikkeuksetta henkilöt kokevat hyötyneensä coachingista." "Coachingilla voi saada laajoja ja mittavia tuloksia myös muutosprosessin tukena." Lue koko artikkeli valmennuksen vaikuttavuudesta (Talouselämä 5/2014) tästä.  

Missä valmennustapaamiset käytännössä toteutuvat?

Tämä riippuu asiakkaan toiveista. Jos esim. työryhmällä tai ystäväporukalla on omat tilat, valmennus voi tapahtua omissa tiloissanne. HEHKU hyvinvoinnin puolesta järjestyy aina viihtyisä tapaamispaikka sekä yksilöille että pienille ryhmille Helsingissä hyvien kulkuyhteyksien päästä. Tästä ja muista käytännön asioista sovimme tarkemmin asiakassuhteen alkaessa.

Miten maksu tapahtuu?

Maksu tapahtuu joko laskutuksella, käteismaksulla tai korttimaksulla (pankkikortit ja kaikki yleisimmät luottokortit). Valittavanasi on myös osamaksumahdollisuus. Jos haluat maksaa valmennuksen pienemmissä erissä, olethan aina etukäteen yhteydessä HEHKU hyvinvointiin maksueristä sopimiseksi.

Kysy lisää!

 

Powered by Aava 3